Teaching

Giảng viên sẽ là những người đóng vai trò thiết yếu đối với sự phát triển và tiến bộ của học viên.

Các giảng viên là những người nói tiếng Anh bản xứ đam mê công việc truyền tải kiến thức về Anh ngữ đến các học viên ham học hỏi.  

Career Path


  • Teacher

    Available Positions: 10

    Requirement: Teaching certification (TEFL, TESOL, CELTA), university degree

    Main responsibility: Ensure the educational success of our Students

    Benefits: Competitive salary and bonus on completion of a year of service

Bạn đang tìm kiếm cơ hội tại WSE?

COVER LETTER * Vì sao WSE nên chọn bạn?
CV *

APPLY NOW