Teaching

Giảng viên sẽ là những người đóng vai trò thiết yếu đối với sự phát triển và tiến bộ của học viên.

Các giảng viên là những người nói tiếng Anh bản xứ đam mê công việc truyền tải kiến thức về Anh ngữ đến các học viên ham học hỏi.  

 • Teacher

  Available Positions: 3

  Requirement: Teaching certification (TEFL, TESOL, CELTA), university degree

  Main responsibility: Ensure the educational success of our Students

  Benefits: Competitive salary and bonus on completion of a year of service

 • Teacher Team Leader

  Unavailable

  Requirement: 3-6 months experience with Wall Street English Method

  Main responsibility: Ensure the educational quality of classes and the professional success of your team

  Benefits: Competitive salary and bonus on completion of a year of service

 • Recruiter Trainer

  Unavailable

  Requirement: .

  Main responsibility: .

  Benefits: .

Bạn đang tìm kiếm cơ hội tại WSE?

COVER LETTER * Vì sao WSE nên chọn bạn?
CV *

APPLY NOW