Strategy & Projects

Đội ngũ Chiến lược & Thi hành có tính chất công việc đa dạng nhất, chịu trách nhiệm lên kế hoạch, thực hiện và giám sát nhiều dự án chiến lược nhằm phát triển WSE. 

 • Project Manager

  Unavailable

  Requirement: 1 year experience in strategy or management

  Main responsibility: Strategize, plan, and execute projects to increase Students and Staff satisfaction

  Benefits: Competitive salary and sales-based bonus

 • Project Director

  Unavailable

  Requirement: 7+ years experience in strategy or management and 5+ years of sales experience

  Main responsibility: Lead the strategy & implementation team in planning and executing projects

  Benefits: Competitive salary and sales-based bonus

 • Project Coordinator

  Available Positions: 1

  Requirement: Experience working in the Centers

  Main responsibility: Strategize, plan, and execute projects to increase Students and Staff satisfaction

  Benefits: Competitive salary and opportunities for promotion

Bạn đang tìm kiếm cơ hội tại WSE?

COVER LETTER * Vì sao WSE nên chọn bạn?
CV *

APPLY NOW