Service Training

Nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ năm sao tại tất cả các trung tâm, đội ngũ Đào tạo Dịch vụ huấn luyện cho nhân viên trung tâm thông qua các buổi hội thảo thú vị để học cách xây dựng mối quan hệ và làm hài lòng khách hàng. 

  • Service Trainer

    Unavailable

    Requirement: Prior experience in service training

    Main responsibility: Provide quality, reliable and consistent Customer Service throughout the organization.

    Benefits: Access to Wall Street English employees' benefits

Bạn đang tìm kiếm cơ hội tại WSE?

COVER LETTER * Vì sao WSE nên chọn bạn?
CV *

APPLY NOW