Sales Training

Đội ngũ Đào tạo Sales trang bị cho bộ phận Tư vấn viên và Direct Sales những công cụ và kỹ năng tiếp cận khách hàng tiềm năng và chiếm được lòng tin của họ. 

Career Path


    Unfortunately, there are no openings in our Sales Training department at the moment. We encourage you to send us your resume and our Recruitment Team will be in touch when a suitable position becomes available!

Bạn đang tìm kiếm cơ hội tại WSE?

COVER LETTER * Vì sao WSE nên chọn bạn?
CV *

APPLY NOW