Sales Training

Đội ngũ Đào tạo Sales trang bị cho bộ phận Tư vấn viên và Direct Sales những công cụ và kỹ năng tiếp cận khách hàng tiềm năng và chiếm được lòng tin của họ. 

  • Sales Trainer

    Available Positions: 1

    Requirement: Understanding of or experience within English Language Teaching sector

    Main responsibility: In-charge of all sales training sessions

    Benefits: Competitive salary and opportunities for promotion

Bạn đang tìm kiếm cơ hội tại WSE?

COVER LETTER * Vì sao WSE nên chọn bạn?
CV *

APPLY NOW