Sales

Đội ngũ Sales đa năng sẽ phụ trách việc như tư vấn về dịch vụ cũng như hướng dẫn học viên.

Chúng tôi đang tìm kiếm những bạn với ngoại hình ưa nhìn, khả năng giao tiếp tốt cho vị trí tư vấn viên đáng tin cậy của các bạn học viên và học viên tiềm năng. 

 • Student Advisor

  Available Positions: 3

  Requirement: Minimum 1 year work experience preferably in customer service or hospitality (WSE students or alumni ONLY)

  Main responsibility: Gain knowledge on students to provide them with better added value and service

  Benefits: Access to the Wall Street English employee benefits

 • Educational Consultant

  Available Positions: 6

  Requirement: Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm bán hàng hoặc ứng viên mới ra trường có đam mê bán hàng

  Main responsibility: Tư vấn và thuyết phục khách hàng tham gia các khóa học Tiếng Anh của Wall Street English

  Benefits: Tiếp cận với những lợi ích của nhân viên Wall Street English của

 • Senior Educational Consultant

  Available Positions: 4

  Requirement: 1-2 years in a similar role or successful run as a Educational Consultant

  Main responsibility: Manage and coach a group of 3-4 Educational Consulants

  Benefits: Competitive salary and sales-based bonus

 • Educational Consultant Team Leader

  Unavailable

  Requirement: 3+ years of sales experience, and 2+ years of management experience

  Main responsibility: Manage a team of sales staff and ensure they hit their KPIs

  Benefits: Competitive salary and bonus based on Sales performance

 • Center Sales Manager

  Available Positions: 3

  Requirement: 5-10 years of sales experience, 3-5 years of management experience

  Main responsibility: Drive sales all sales initiatives in the center, train and develop Educational Consultants

  Benefits: Generous base salary, bonuses based on Sales performance, and employee benefits

 • Center General Manager

  Available Positions: 2

  Requirement: 7-10 years of sales experience, 5-10 years in management and operations

  Main responsibility: Responsible for ensuring the center's sales, operational, and service success

  Benefits: Generous base salary, bonuses based on performance, and employee benefits

 • Area Sales Director

  Available Positions: 1

  Requirement: 7-10 years of sales experience, 7-10 years of management and operations experience

  Main responsibility: Manage area sales operations of three centers and ensure high-quality service delivery to students; provide everyday management and support to all center staff.

  Benefits: Competitive salary, bonus based on Sales performance, and employee benefits

Bạn đang tìm kiếm cơ hội tại WSE?

COVER LETTER * Vì sao WSE nên chọn bạn?
CV *

APPLY NOW