Sales

Đội ngũ Sales đa năng sẽ phụ trách việc như tư vấn về dịch vụ cũng như hướng dẫn học viên.

Chúng tôi đang tìm kiếm những bạn với ngoại hình ưa nhìn, khả năng giao tiếp tốt cho vị trí tư vấn viên đáng tin cậy của các bạn học viên và học viên tiềm năng. 

 • Student Advisor

  Available Positions: 3

  Requirement: Minimum 1 year work experience preferably in customer service or hospitality

  Main responsibility: Gain knowledge on students to provide them with better added value and service

  Benefits: Access to the Wall Street English employee benefits

 • Educational Consultant

  Available Positions: 6

  Requirement: Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm bán hàng hoặc ứng viên mới ra trường có đam mê bán hàng

  Main responsibility: Tư vấn và thuyết phục khách hàng tham gia các khóa học Tiếng Anh của Wall Street English

  Benefits: Tiếp cận với những lợi ích của nhân viên Wall Street English của

 • Senior Educational Consultant

  Available Positions: 4

  Requirement: 1-2 years in a similar role or successful run as a Educational Consultant

  Main responsibility: Manage and coach a group of 3-4 Educational Consulants

  Benefits: Competitive salary and sales-based bonus

 • Sales Manager

  Available Positions: 4

  Requirement: 3+ years experience in Sales; 2+ years experience in Management

  Main responsibility: Guide the Sales Team to achieve its sales targets

  Benefits: Competitive salary and bonus based on Sales performance

 • Internal Sales Manager

  Available Positions: 2

  Requirement: 2-4 years experience in sales; 2+ years experience in management

  Main responsibility: Be responsible for achieving the Center's Internal Sales Targets

  Benefits: Competitive salary and sales-based bonus

 • Deputy Center Director

  Available Positions: 1

  Requirement: 3-5 years in sales and management

  Main responsibility: Training and development of Educational Consultants

  Benefits: Competitive salary and sales-based bonus

 • Center Director

  Available Positions: 2

  Requirement: 5+ years experience in sales; 2+ years experience in management

  Main responsibility: Responsible for ensuring the Center's business, operational, and service success

  Benefits: Competitive salary and bonus based on Sales performance

 • Head of Sales

  Available Positions: 1

  Requirement: 7+ years of sales, 3-5+ years of management

  Main responsibility: Manage regional sales operations for all centers and ensure high-quality service delivery to students; provide everyday management and support to all center staff.

  Benefits: Competitive salary and access to Wall Street English employee benefits

Bạn đang tìm kiếm cơ hội tại WSE?

COVER LETTER * Vì sao WSE nên chọn bạn?
CV *

APPLY NOW