Procurement

Máy tính, ánh sáng, và các vật tư khác tại trung tâm đều phải đạt điều kiện tốt nhất để Wall Street English vận hành hiệu quả.

Đội ngũ Kỹ thuật hàng đầu thế giới có nhiệm vụ quan trọng đó. 

    Unfortunately, there are no openings in our Procurement department at the moment. We encourage you to send us your resume and our Recruitment Team will be in touch when a suitable position becomes available!

Bạn đang tìm kiếm cơ hội tại WSE?

COVER LETTER * Vì sao WSE nên chọn bạn?
CV *

APPLY NOW