People Operations

Đội ngũ Nhân sự là những chuyên gia về nhân lực và hỗ trợ nhân viên thành công.

Chuyên môn của họ là tuyển dụng và quản lý nhân tài, đồng thời đào tạo, huấn luyện và chăm sóc chế độ lương bổng, phúc lợi cho nhân viên. 

  • People Operations Director

    Available Positions: 1

    Requirement: 5+ years in Operations, Talent Management and Acquisition, and Learning and Development

    Main responsibility: Responsible for talent acquisition, retention, attrition, and staff engagement

    Benefits: Competitive salary and KPI-based bonus

Bạn đang tìm kiếm cơ hội tại WSE?

COVER LETTER * Vì sao WSE nên chọn bạn?
CV *

APPLY NOW