Marketing

Từ quảng cáo digital đến road show, đội ngũ Marketing đầy sáng tạo sẽ đem về các lead (thông tin khách hàng) cho đội ngũ Sales, trong khi quảng bá hình ảnh thương hiệu rộng rãi đến các khách hàng mục tiêu. 

Career Path


    Unfortunately, there are no openings in our Marketing department at the moment. We encourage you to send us your resume and our Recruitment Team will be in touch when a suitable position becomes available!

Bạn đang tìm kiếm cơ hội tại WSE?

COVER LETTER * Vì sao WSE nên chọn bạn?
CV *

APPLY NOW