IT Infrastructure

Đội ngũ IT đầu tư công sức, đảm bảo và tối ưu hóa cơ sở hạ tầng và các giải pháp công nghệ đột phá. 

  • Senior Network & Security Engineer

    Available Positions: 1

    Requirement: 5 years experience

    Main responsibility: Responsible for developing and implementing networks and IT environments.

    Benefits: Access to the Wall Street English employee's benefits

Bạn đang tìm kiếm cơ hội tại WSE?

COVER LETTER * Vì sao WSE nên chọn bạn?
CV *

APPLY NOW