IELTS

Đội ngũ tư vấn IELTS liên tục liên hệ các cơ sở để tuyển dụng giáo viên IELTS, làm công tác hậu cần liên quan để tổ chức các lớp học IELTS thành công nhất tại các trung tâm. 

  • IELTS BUSINESS MANAGER

    Available Positions: 1

    Requirement: Strong experience with IELTS market and products

    Main responsibility: Expanding our IELTS business unit

    Benefits: Competitive salary and sales-based bonus

Bạn đang tìm kiếm cơ hội tại WSE?

COVER LETTER * Vì sao WSE nên chọn bạn?
CV *

APPLY NOW