IELTS

Đội ngũ tư vấn IELTS liên tục liên hệ các cơ sở để tuyển dụng giáo viên IELTS, làm công tác hậu cần liên quan để tổ chức các lớp học IELTS thành công nhất tại các trung tâm. 

    Unfortunately, there are no openings in our IELTS department at the moment. We encourage you to send us your resume and our Recruitment Team will be in touch when a suitable position becomes available!

Bạn đang tìm kiếm cơ hội tại WSE?

COVER LETTER * Vì sao WSE nên chọn bạn?
CV *

APPLY NOW