Human Resources

Đội ngũ Nhân sự là những chuyên gia về nhân lực và hỗ trợ nhân viên thành công.

Chuyên môn của họ là tuyển dụng và quản lý nhân tài, đồng thời đào tạo, huấn luyện và chăm sóc chế độ lương bổng, phúc lợi cho nhân viên. 

 • Recruitment Executive

  Available Positions: 1

  Requirement: 3 year’s plus recruitment experience

  Main responsibility: NA

  Benefits: NA

 • Recruitment Supervisor

  Unavailable

  Requirement: NA

  Main responsibility: NA

  Benefits: NA

 • Recruitment Manager

  Unavailable

  Requirement: Talent acquisition, HR Generalist, Executive search

  Main responsibility: Talent Acquisition strategy and implementation

  Benefits: Competitive salary and WSE employee benefits

 • HR Assistant

  Unavailable

  Requirement: NA

  Main responsibility: NA

  Benefits: NA

 • Senior HR Supervisor

  Unavailable

  Requirement: NA

  Main responsibility: NA

  Benefits: NA

 • HR Director

  Unavailable

  Requirement: NA

  Main responsibility: NA

  Benefits: NA

Bạn đang tìm kiếm cơ hội tại WSE?

COVER LETTER * Vì sao WSE nên chọn bạn?
CV *

APPLY NOW