Human Resources

Đội ngũ Nhân sự là những chuyên gia về nhân lực và hỗ trợ nhân viên thành công.

Chuyên môn của họ là tuyển dụng và quản lý nhân tài, đồng thời đào tạo, huấn luyện và chăm sóc chế độ lương bổng, phúc lợi cho nhân viên. 

 •  Recruitment Executive

  Unavailable

  Requirement: NA

  Main responsibility: NA

  Benefits: NA

 •  Recruitment Supervisor

  Unavailable

  Requirement: NA

  Main responsibility: NA

  Benefits: NA

 •  Recruitment Manager

  Unavailable

  Requirement: NA

  Main responsibility: NA

  Benefits: NA

 •  HR Assistant

  Unavailable

  Requirement: NA

  Main responsibility: NA

  Benefits: NA

 •  Senior HR Supervisor

  Unavailable

  Requirement: NA

  Main responsibility: NA

  Benefits: NA

 • People Operations Director

  Available Positions: 1

  Requirement: 5+ years in Operations, Talent Management and Acquisition, and Learning and Development

  Main responsibility: Responsible for talent acquisition, retention, attrition, and staff engagement

  Benefits: Competitive salary and KPI-based bonus

 •  HR Director

  Unavailable

  Requirement: NA

  Main responsibility: NA

  Benefits: NA

Bạn đang tìm kiếm cơ hội tại WSE?

COVER LETTER * Vì sao WSE nên chọn bạn?
CV *

APPLY NOW