Finance

Đội ngũ Tài chính - Kế toán giàu kinh nghiệm chịu trách nhiệm quản lý tài chính, giám sát các kế hoạch tài chính, thực hiện các hoạt động quản lý tài chính. 

  • Center Coordinator_Vivo Center

    Available Positions: 3

    Requirement: Experience with Accounting or Finance

    Main responsibility: Responsible for the Center's cash and maintenance

    Benefits: Competitive salary and opportunities for promotion

Bạn đang tìm kiếm cơ hội tại WSE?

COVER LETTER * Vì sao WSE nên chọn bạn?
CV *

APPLY NOW