Finance

Đội ngũ Tài chính - Kế toán giàu kinh nghiệm chịu trách nhiệm quản lý tài chính, giám sát các kế hoạch tài chính, thực hiện các hoạt động quản lý tài chính. 

 • Receivable Accountant Officer

  Available Positions: 2

  Requirement: Minimum 2 years experience with Accounting or Finance

  Main responsibility: Process accounts and incoming payments to secure revenue

  Benefits: Competitive salary and opportunities for promotion

 • Payable Accountant Officer

  Available Positions: 2

  Requirement: 2 years in Accounting or Finance

  Main responsibility: Review all invoices for appropriate documentation and approval prior to payment

  Benefits: Competitive salary and opportunities for promotion

Bạn đang tìm kiếm cơ hội tại WSE?

COVER LETTER * Vì sao WSE nên chọn bạn?
CV *

APPLY NOW