Finance

Đội ngũ Tài chính - Kế toán giàu kinh nghiệm chịu trách nhiệm quản lý tài chính, giám sát các kế hoạch tài chính, thực hiện các hoạt động quản lý tài chính. 

 • Center Coordinator

  Unavailable

  Requirement: Experience with Accounting or Finance

  Main responsibility: Responsible for the Center's cash and maintenance

  Benefits: Competitive salary and opportunities for promotion

 • Receivable Accountant Officer

  Unavailable

  Requirement: Minimum 2 years experience with Accounting or Finance

  Main responsibility: Process accounts and incoming payments to secure revenue

  Benefits: Competitive salary and opportunities for promotion

 • Payable Accountant Officer

  Unavailable

  Requirement: 2 years in Accounting or Finance

  Main responsibility: Review all invoices for appropriate documentation and approval prior to payment

  Benefits: Competitive salary and opportunities for promotion

 • Receivable Accountant Leader

  Unavailable

  Requirement: 3 years in Finance or Accounting, 1 year leading a team of Accountants

  Main responsibility: Lead the Receivable Accountant Team

  Benefits: Competitive salary and opportunities for promotion

 • Payable Accountant Leader

  Unavailable

  Requirement: 3 years in Finance or Accounting, 1 year leading a team of Accountants

  Main responsibility: Lead the Payable Accountant Team

  Benefits: Competitive salary and opportunities for promotion

 • Senior General Accountant

  Unavailable

  Requirement: 5+ years in Finance or Accounting and Management

  Main responsibility: Oversee the Receivable and Payable Accounting Teams

  Benefits: Competitive salary and opportunities for promotion

 • Finance Director

  Unavailable

  Requirement: 8+ years in Finance; 4+ years in Management

  Main responsibility: Oversee and lead the Finance Department

  Benefits: Competitive salary

Bạn đang tìm kiếm cơ hội tại WSE?

COVER LETTER * Vì sao WSE nên chọn bạn?
CV *

APPLY NOW