Direct Sales Force

Với kỹ năng giao tiếp khéo léo, đội ngũ Direct Sales thu thập thông tin học viên và thu hút sự quan tâm của các học viên tiềm năng. 

    Unfortunately, there are no openings in our Direct Sales Force department at the moment. We encourage you to send us your resume and our Recruitment Team will be in touch when a suitable position becomes available!

Bạn đang tìm kiếm cơ hội tại WSE?

COVER LETTER * Vì sao WSE nên chọn bạn?
CV *

APPLY NOW