CRM & IT Applications

Bằng cách xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và ứng dụng thông minh và trực quan, đội ngũ Dữ liệu luôn giữ vai trò tiên phong về cải cách công nghệ.

Career Path


    Unfortunately, there are no openings in our CRM & IT Applications department at the moment. We encourage you to send us your resume and our Recruitment Team will be in touch when a suitable position becomes available!

Bạn đang tìm kiếm cơ hội tại WSE?

COVER LETTER * Vì sao WSE nên chọn bạn?
CV *

APPLY NOW