CRM & IT Applications

Bằng cách xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và ứng dụng thông minh và trực quan, đội ngũ Dữ liệu luôn giữ vai trò tiên phong về cải cách công nghệ.

 • Senior Developer

  Available Positions: 2

  Requirement: 3+ years experience with MySQL, JSF 2, Prime Faces, Hibernate, and Spring

  Main responsibility: Design and implement technological projects to enhance service

  Benefits: Competitive salary and opportunities for promotion

 • Senior Business Analyst

  Available Positions: 2

  Requirement: Understanding of MySQL, JAVA, and web development

  Main responsibility: Requirements gathering and leading cross-functional meetings

  Benefits: Competitive salary and opportunities for promotion

Bạn đang tìm kiếm cơ hội tại WSE?

COVER LETTER * Vì sao WSE nên chọn bạn?
CV *

APPLY NOW