3 lý do bạn nên mở rộng quan hệ giao tiếp tại nơi làm việc

Có khi nào bạn cảm thấy khi bắt đầu một công việc mới, bạn sẽ không bao giờ biết đến những người ít cộng tác với mình? Hay bạn bỗng nhiên nhận ra công ty startup 42 người bạn gia nhập 3 năm ...

Tram is a Service Trainer in the Head Office. She shares her experience in this short video. (English) Xem thêm

duy

Duy is an Area Manager in the Direct Sales Force department. He shares his experience in this short video. ... Xem thêm

nhu

Nhu is a Receivable Accountant in the Finance department. She shares her experience in this short video. (Vietnamese) Xem thêm

lotus project coordinator

Lotus is a Project Coordinator in the Head Office. She talks about the culture of giving and receiving feedback at Wall ... Xem thêm