Wall Street English tổ chức sự kiện Q4 Sales Kick-off

Sự kiện quy tụ hơn 100 chuyên viên tư vấn từ 6 trung tâm cùng những khách mời đặc biệt đến từ trụ sở chính, bao gồm: Chủ tịch công ty, Giám đốc kinh doanh và Giám đốc của các ...

freaky friday halloween party

The Head Office had one hell of a Halloween party this year, check out what happened Xem thêm

partnership with life project 4 youth (lp4y)

Wall Street English Vietnam is proud to announce its partnership with Life Project 4 Youth (LP4Y) to help disadvantaged ... Xem thêm

wall street english's first staff team building day was a huge success!

Wall Street English held it's first Team Building Day on Tuesday, December 6th.   During the day, staff ... Xem thêm

wall street english tổ chức tiệc thường niên “007 from saigon with love”

Vào thứ Bảy ngày 06/05/2017, Wall Street English Vietnam lần đầu tiên tổ chức tiệc ... Xem thêm