Wall Street English presents: Q4 Sales Kick-off Event

Sự kiện quy tụ hơn 100 chuyên viên tư vấn từ 6 trung tâm cùng những khách mời đặc biệt đến từ trụ sở chính, bao gồm: Chủ tịch công ty, Giám đốc kinh doanh và Giám đốc của các ...

wall street english presents: q4 sales kick-off event

Sự kiện quy tụ hơn 100 chuyên viên tư vấn từ 6 trung tâm cùng những khách ... Read more