3 lý do bạn nên mở rộng quan hệ giao tiếp tại nơi làm việc

Có khi nào bạn cảm thấy khi bắt đầu một công việc mới, bạn sẽ không bao giờ biết đến những người ít cộng tác với mình? Hay bạn bỗng nhiên nhận ra công ty startup 42 người bạn gia nhập 3 năm ...

3 lý do bạn nên mở rộng quan hệ giao tiếp tại nơi làm việc

Có khi nào bạn cảm thấy khi bắt đầu một công việc mới, bạn sẽ không bao ... Read more

8 từ rập khuôn cần tránh dùng trong cv

Bạn đang định cập nhật CV vào thời điểm này để bắt đầu săn việc? Bộ phận ... Read more

cách đọc sách sẽ tác động lớn đến việc ghi nhớ thông tin và năng suất làm việc

Nếu bạn là một người siêng đọc sách hoặc thường xuyên cập nhật ... Read more

“siêu năng lực” dân văn phòng nào cũng cần: biết cách tự học sao cho hiệu quả

“Thế giới phẳng” đặt chúng ta trước thách thức phải không ngừng trau ... Read more